Praxis för elektriker

När du håller på med elektricitet är det bäst att hålla huvudet kallt och fingrarna i styr. God elsäkerhetsteknisk praxis är ett uttryck som återfinns i elsäkerhetsverkets föreskrifter. Med detta uttryck avses de regler, standarder och branschpraxis som ska följas inom området elektricitet. Jag arbetar som elektriker i Borås och har varit i elbranschen i över 30 år nu. Regler och lagar finns av en anledning och framförallt inom elsäkerhet är det viktigt att dessa verkligen tas på allvar och följs. Var alltid förnuftig och tänk efter före när du arbetar med elektricitet. Gör alltid en riskbedömning innan du börjar med elinstallationer.

Riskbedömning för elektriker

De dubbla skyddsbarriärerna – två oberoende skydd som hindrar att farlig ström kan läcka ut och gå genom kroppen på den som tar i en söndrig sladd. Inspektera alltid kablar och annat innan du sätter igång med arbetet. Kontrollera och bedöm riskerna, till exempel om de ledningens skyddsbarriärer är skadade. I flera fall har kabelns yttre isolerande mantel spruckit så har kabeln förlorat den första skyddsbarriären.  Den andra skyddsbarriären kan bestå av olika saker, som dubbel isolering eller ”skyddsjordning” som är en enkelisolerad ledare i en skyddsjordad kapsling av metall. Denna konstruktion innebär att säkringen ska lösa ut om det blir något fel på den grundläggande isoleringen.

Isolerad miljö

Isolerad miljö kallas gamla rum med ojordade uttag. Rummets isolerande väggar och golv ska vara en del av skyddet (den andra skyddsbarriären), men denna metod är tillåts inte längre när man gör en nyinstallation utan lever endast kvar i gamla bostäder. Har man inte koll på detta så kan det lätt leda till misstag som sätter första eller andra ur spel. En del material är inte tillverkade för vår västerländska standard och det kan bli fel i installationen. Det är helt ofarligt att ta i en sladd som har båda skyddsbarriärerna intakt men när det går sönder så måste det finnas två lager av skydd.

Det är därför en regel som man behöver enighet kring och nolltolerans just för att inte den ena skyddsbarriären ska kunna tummas bort med tiden.