Vad är agil marknadsföring

 

Det finns många begrepp inom online marketing som kan kännas främmande och lite svårförståeliga. Agil marknadsföring är ett av dem.

Så, vad är agil marknadsföring? Agil marknadsföring är inspirerat av agil mjukvaruutveckling och är en filosofi och metod för att skapa bättre förberedelse för förändring, marknadsåtgärder som svarar på kundens behov, kontinuerlig förbättring genom test och uppföljning samt en jämn ström av leverabler snarare än bulk-leveranser några gånger per år.

Marknadsavdelningen kan vara viktig i alla lägen av ett företags affär – från varumärkeskännedom till stöd för försäljning och kundtjänst och inte minst vid de allt viktigare employer branding-aktiviteterna. Agila metoder kombinerar möjligheten till fokus och arbetsro för teamet med den lättrörlighet som dagens snabba förändringar i affärsvärlden kräver.

Agil marknadsföring hjälper marknadsavdelningen att kombinera möjlighet till fokus och planering med de krav på förändring och realtidsaktiviteter dagens affärsklimat kräver

Att arbeta agilt innebär att man arbetar i s.k. sprintar. Dessa tidsenheter är ca 2-4 v lång och i slutet av varje ska teamet leverera det som man förbundit sig till i början av sprinten. Alla önskemål från organisationen noteras i en backlog och i varje sprintplanering prioriteras och bestäms vad som ska göras den närmaste sprinten. Teamet förbinder sig som grupp att leverera i prioriteringsordning, men varje uppgift har en ansvarig. Är jag klar med min uppgift hjälper jag således till med den högst prioriterade uppgiften, innan jag börjar på en ny.

Varje sprint inleds med en sprintplanering och avslutas med en sprint-review. Varje dag inleds med en s.k. standup där teamet under max 15 minuter går igenom vad som gjorts dagen innan och vad som ska göras under dagen. Varje person är ansvarig för att berätta om sina aktiviteter.

Marknadsavdelningen behöver finnas tillgänglig för ”brandsläckning”, men sådana aktiviteter innebär att något annat i sprinten stryks. Det blir på så sätt tydligt för alla vad brandsläckning kostar.

Om marknadsavdelningen lägger mycket tid på ad hoc-aktiviteter och ”panikåtgärder” kan den agila metoden hjälpa till att strukturera arbetet, ge chans till arbetsro och även sätta förväntningarna i organisationen. Samtidigt kan teamet med t.ex. 2 veckors sprintar omprioritera arbetet varannan vecka, och därmed fortfarande vara lyhörda för organisationens och marknadens behov.

De flesta företag har något att vinna på att prova agila arbetsmetoder. Till en början kan planering och utvärdering i varje sprint kännas som ett stort administrativt tilltag, men med vana fungerar de här sakerna friktionsfritt och fördelen är att alla stakeholders är medvetna om vad som sker och hur det gått till att besluta om prioritering.

Att arbeta enligt agil marknadsföring kan hjälpa om ditt företag t.ex. ägnar sig åt mycket brandsläckningsarbete (teamet blir ofokuserat och stressat) eller om ni inte lyckas leverera det som organisationen eller marknaden behöver (sprintar möjliggör mindre, regelbundna leveranser enligt tydlig prioriteringsordning)

Agil marknadsföring kallas agile marketing på engelska. Vill du läsa mer kan du t.ex. göra det på Jim Evels blogg, en sajt med mycket matnyttig information om agil marknadsföring (på engelska).

24 februari, 2015

0 Responses on Vad är agil marknadsföring"

Leave a Message