Strategiska val för online närvaro. Marknadsdrivare eller dörrknackare?

Den sociala webben är idag ett viktigt verktyg för många människor. Ett socialt nätverk är inte bara en plattform för att dela information. Det är också en plattform för att tjäna pengar, en mötesplats, en talarstol, ett forum där individen kan hävda sig själv, sitt unikum.

I detta ekosystem skapas efterfrågan. En efterfråga som utgår just från individens kommunikation och dennes tankar, åsikter och avsikter. Med andra ord, dina potentiella kunder är på väg in i privata digitala samfund och din uppgift är att äga dörren eller ha nyckeln till dessa unika och nischade forum.

Marknadsdrivare och ha access

Den absolut viktigaste mekanismen för digitala affärer är DU – individen! Det är individen som skapar efterfrågan och ditt företag har en ny uppgift att skapa förutsättningar för detta.

Vad betyder detta?

Sätt den sociala affären i fokus. Jag ser starka mönster på hur den sociala affären drivs av individer.  Din digitala kund har mognad och börjar självorganisera sig. Och nästa steg är att företag genom digitalt mogna medarbetare börjar driva och utveckla sina individuella och företagets digitala affärer.

De företag som inte har förmågan att arbeta fram en strategi för att vara delaktig i dessa sammanhang kommer att förlora affärer. De potentiella kunderna kommera att bli alltmer kräsna och väljer mer än gärna bort företagens kommunikation. Det betyder att ditt företag måste driva rätt frågor som gör er relevanta för era potentiella och befintliga kunder.

En social strategi sätter den sociala affären i fokus och visar hur ditt företag kan agera i en social och ibland även digital marknad. Hittills kan vi utifrån teorin och hur andra företag agerar på marknaden identifiera fyra olika sociala strategier.

  1. Minska kostnaderna genom att hjälpa människor att möts.
  2. Öka betalningsvilja genom att hjälpa människor att möts.
  3. Minska kostnaderna genom att hjälpa människor stärka sina relationer.
  4. Öka betalningsvilja genom att hjälpa människor stärka sina relationer.

… eller väljer du att knacka dörr under 2013?

6 december, 2012

0 Responses on Strategiska val för online närvaro. Marknadsdrivare eller dörrknackare?"

Leave a Message