Rapport om Svenska folkets syn på digital integritet 2015

Rapporten Delade meningar beskriver ”Svenska Folkets Syn på Digital Integritet” som baseras på en omfattande undersökning genomförd av IAB och samarbetspartners.

IAB Sverige har i samarbete med Insight Intelligence tagit fram en omfattande rapport, ”Delade meningar”, som beskriver ”Svenska Folkets Syn på Digital Integritet”.

Rapporten ger dig många tänkvärda råd i den kommersiella kommunikationen med dina besökare på din sajt.

Integritet = den nya valutan!

Resultatet från undersökningen visar att de ultimata förutsättningarna för att få andra att dela med sig av information är:

 • När den digitala plattformen i fråga har en säkerhetscertifiering.
 • När information som man delar berör personliga intressen.
 • När man delar med sig av informationen till en bank eller en statlig myndighet.
 • När informationen som samlas in används för att bidra till lösningar på olika samhällsproblem.
 • När den digitala plattformen i fråga har symboler som tydligt demonstrerar vad personlig information om en används till samt vilka tjänster/erbjudanden som baserats på insamlad data.

Andra resultat är;

 • Unga kvinnor mest medvetna om vilken information som kan utläsas om dem
 • Relativt låg oro för att dela privat information digitalt
 • De flesta delar gärna med sig av privat information om det gagnar dem själva eller en större grupp människor
 • Stöd för skärpta lagar gällande hantering av persondata i reklamsammanhang
 • Stor förmodad tilltro till certifiering kopplad till digital integritet i Sverige
 • Störst förtroende för banker vid hantering av persondata
 • Förtroende för branschers hantering av persondata är större bland dem som använder deras tjänster
 • Trygghetsfaktorer för att dela med sig av information skiljer sig åt beroende på ålder
 • De flesta är öppna med att dela med sig av privat information inom vården

Ta del av rapporten i sin helhet antingen här eller via IABs hemsida.

 

 

13 maj, 2015

0 Responses on Rapport om Svenska folkets syn på digital integritet 2015"

Leave a Message