Om oss

Kunskapsportal

Den Digitala Resan har som syfte att sprida och tillgängligöra kunskap om hur det digitala kan användas av företag för att öka sin konkurrenskraft. Detta är samlingsplats som inspirerar, förmedlar och presenterar information och kunskap från olika individer och företag till dig.

Varför?

Det är ett stort kunskapsgap för hur det digitala kan användas i yrkesrollen, i företag och i organisationer. Vår vision är att det digitala är en naturlig del i vår vardag, både som privatperson och i yrkesrollen. Och i linje med denna har vi i uppdrag att varje dag inspirera och förmedla om Den Digitala Resan.

Sverige anses vara ett föregångsland gällande att använda sig utav digitala tjänster. Ändå står ca 1 miljoner svenskar utanför Internet. Företagsledare vet inte att de måste ställa om verksamheten till att vara tillgänglig – Just Nu! Styrelser väljer aktivt att inte analysera de digitala affärsmöjligheter.

Portalen finns till för dig som vill förstå den digitala utvecklingen för att möta upp en social marknad med hjälp av digitala lösningar.

Sverige har en digital agenda

Målsättningen för denna portal är att bidra till Sveriges digitala agenda.

Målsättningen är att Sverige ska utvecklas till världens mest framgångsrika digitala samhälle, berättar Anna-Karin Hatt, IT och regionsminister, på Internetdagarna 27 oktober 2010.

 

 

 

 

 

Vilka står bakom portalen?

Initiativtagare till kunskapsportalen är Digital Intelligence Scandinavia AB. Kunskapsföretaget som höjer individers och företags digitala kompetens genom att identifiera, säkerställa och utveckla organisationens digitala kunskap.