Mashup’s, smarta lösningar genom öppna API´r

Det finns många begrepp inom digital utveckling som kan kännas främmande och lite svårförståeliga. Mashup är ett av dem. Begreppet används inte lika ofta längre, vilket är naturligt då webben har utvecklats och idag så är mer eller mindre det mesta av det vi tar del av, både via webb och mobilt, någon form av en mashup.

Så, vad är en Mashup?

Mashup är en typ av webbapplikation som sammanställer information och funktionalitet från fler av varandra oberoende källor.

Det som är så häftigt med detta är att alla företag, liten som stor, kan utveckla sin egen mashup och erbjuda det till marknaden som en tjänst eller service. I allmänhet krävs det inte programmeringskunskaper för att utveckla en Mashup.

Ett företag släpper ett API (Application Programming Interface), som är det gränssnitt som gör det möjligt för externa förfrågningar, för det innehåll som företaget vill erbjuda marknaden. Istället för att det är bara använda sig direkt utav den samma informationen, bearbetas den och nytt värde utvecklas för ny marknad.

Mashups kan vara enkla till extremt komplexa lösningar. Ett exempel är Räntekartan, som använder sig utav användargenererad information om räntor och bank samt kartmaterial från (till exempel) Google Maps.

En mashup bygger på att information tillhandahålls i något sånär standardiserade format och gränssnitt. En mashup kombinerar både innehåll och funktionalitet från olika källor genom att använda sig utav olika tekniker såsom RSS och AJAX (Asynchronous JavaScript And XML).

Flera anser att mashups är ett försteg till webb 3.0, den semantiska webben, där etablerade standarder gör det ännu enklare att dela information och begreppsdefinitioner på ett standardiserat sätt.

Ett annat exempel är att använda sig utav sociala medier som erbjuder öppna API. Geo Shirp är en tjänst som låter dig lyssna av alla tweets inom ditt geografiska område. Detta är en kombination av Twitters tweet och geografisk lokalisering samt Google Maps.

Ta gärna del av denna äldre video som förklarar hur Mashups fungerar och vad det används till.

Begreppet ”Mashup” kommer från början från musikbranschen där det avsåg skapandet av ny musik genom att mixa ihop två eller fler existerande stycken.

11 maj, 2015

0 Responses on Mashup's, smarta lösningar genom öppna API´r"

Leave a Message