Interna länkar ökar synligheten online – 3 tips till smart användning

Interna länkar ökar synligheten online - 3 tips till smart användning

Målsättningen är att öka företagets webbnärvaro, det vill säga dess synlighet online. Med en tydlig taktik kan interna länkar hjälpa till i detta arbete och samtidigt effektivisera kundprospektering.

Värdet av att arbeta långsiktigt och strukturerat med interna länkar är; 1) ökar er synlighet online, 2) visar vägen/guidar besökaren till ”målet” och 3) ger bra service och en bra upplevelse.

Vägen fram till dessa affärsnyttor presenteras här i tre steg.

Vilka nyckelord och nyckelbegrepp har värde för ditt företag

Identifiera de nyckelord som är viktiga för ditt företag – Just Nu! Är det namnet på er nästa produkt? Ett industribegrepp? Ett sökord som många använder sig utav just nu?

Utveckla ett värde erbjudande runt detta

Utveckla ett värde för marknaden som hör ihop med ämnet och de nyckelord som du har identifierat och vill berätta om. Detta värde kan vara en rapport, video, föreläsning, analys, guide etc. och förslagsvis placera detta värde bakom ett formulär som besökaren måste fylla i för att ta del av detta värde.

Länka till denna kampanjsida

Då är det dags för arbetet att börja länka till kampanjsidan från andra digitala platser, såsom hemsidan, navigationen, annonser, i texter etc. och driv besökarna till ”målet”.

0 Responses on Interna länkar ökar synligheten online - 3 tips till smart användning"

Leave a Message