Hur du strukturerat skapar återköp med hjälp av automatiserade e-post.

Marie Andervin’s insight:

Ta del av hur Kim Constable arbetar med kundlojalitet och med enkla medel skapar kundnöjdhet, återköp och nya kunder genom sina befintliga kunder.

 

Embedly Powered

0 Responses on Hur du strukturerat skapar återköp med hjälp av automatiserade e-post."

Leave a Message