Googlemodellen – att leda för innovation i en snabbföränderlig värld

Föreläsning: Googlemodellen – att leda för innovation i en snabbföränderlig värld

Managementmodellerna ser ungefär likadana ut i dag, som de gjorde under den industriella eran. Men i vår snabbföränderliga värld krävs nya sätt att leda. Särskilt om man vill vara ett konkurrenskraftigt och innovativt företag.

Google räknas som en av de verkligt innovativa organisationerna i världen. Företaget har utvecklat en oortodox managementmodell, baserad på en uppsättning alternativa principer som har identifierats som viktiga vid företagsledning i en snabbföränderlig värld. Google utmanar det traditionella ledarskapet, och kan mycket väl vara dagens motsvarighet till GM under 1920- talet eller Toyota på 1980-talet.

Annika Steiber har, som en av mycket få forskare, fått tillträde till Googles huvudkontor Googleplex. Hon har djupintervjuat anställda om företagets unika kultur och ledningsmodeller. Resultaten presenteras under denna föreläsning.

7 april, 2014

0 Responses on Googlemodellen – att leda för innovation i en snabbföränderlig värld"

Leave a Message