Affärsutveckla

30

jun'15

Ny rapport: Delningsekonomin förändrar de ekonomiska drivkrafterna

I rapporten The Sharing Economy – Embracing change with caution, den elfte rapporten från Näringspolitiskt forum,  uppmärksammas att digitaliseringen utgör den …

Read More

19

maj'15

Seminariedag om Internet of Things och säkerhet

Idag fokuserar IoT Sverige på Internet of Things och säkerhet. IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram som beviljades finansiering av VINNOVA den 19 maj 2014. …

Read More

11

maj'15

Mashup’s, smarta lösningar genom öppna API´r

Det finns många begrepp inom digital utveckling som kan kännas främmande och lite svårförståeliga. Mashup är ett av dem. Begreppet används inte …

Read More

27

mar'15

Gratistidningarnas branschdag 2015

Första talaren ut är Björn Lorentzi. Han presenterar Shift Happens som begrepp och en av de nyare filmerna. Se filmen på …

Read More

07

apr'14

Googlemodellen – att leda för innovation i en snabbföränderlig värld

Google räknas som en av de verkligt innovativa organisationerna som utmanar det traditionella ledarskapet. Resultaten presenteras i denna föreläsning.

Read More

02

jun'13

Social Business Intelligence. Digital guide.

Den här guiden ger dig användbara tips om hur du kan koppla sociala data med traditionella interna och externa datamängder för att ge nära/realtids affärsinsikter.

Read More