Den Sociala Webben, vad är det?

Den sociala webben handlar om kommunikation mellan människor samt människor och maskiner på internet. Hur nyttjar du det?

Det finns många begrepp inom digital utveckling som kan kännas främmande och lite svårförståeliga. Den Sociala Webben är ett av dem.

Så, vad är Den Sociala Webben?

Den sociala webben är den delen av Internet där människor kan och är sociala och interagerar med varandra. Det är här som dina besökare kan ta del av information, diskutera, dela och använda sig utav den på olika sätt.

Kort och gott handlar Den sociala webben om kommunikation mellan människor samt människor och maskiner på internet.

Det kan låta trivialt att benämna det ”Den Sociala Webben” men skillnaden på vad du kan göra och åstadkomma med denna typ av webb är gigantisk. Vad är det för komponenter som vi bland annat arbetar med;

 • Individer
 • Webbplatser
 • Sociala medier
 • Sociala kanaler
 • Sociala verktyg
 • Sociala nätverk
 • Sökmotorer
 • Appar
 • Wearables
 • Flyables
 • Scannables
 • Big Data fördelat på verksamhetsnära data, social Data, öppen Data och köpt Data
 • Sensorer
 • Internet of things (sakernas internet)

Webben utvecklas hela tiden. Dock så utvecklas inte företag i samma takt. Det är fortfarande många företag som agerar som om de befinner i den gamla webben. Deras kunskap om hur webben fungerar är låg. Det gamla förhållningssättet om hur webben fungerar kännetecknas bland annat av att ”Kunderna ska komma till oss”, företag har statiska hemsidor (som ej uppdateras) som besökaren söker upp (oftast via Google) och tar del av den information som finns på sajten. Kortfattat;

 • Som besökare kan du inte göra så mycket.
 • Använder besökaren en mobiltelefon eller läsplatta för sitt besök är upplevelsen med stor sannolikhet inte bra. Sajten är inte mobilanpassad. Vilket Google ”straffar”, genom att dessa sajter kommer längre ned på Googles organiska sök.
 • Har företaget tur skickar besökaren en förfrågan.
 • Företaget tycker inte att sajten bidrar med något affärsvärde och väljer därmed också att inte satsa på den. Moment 22!

Därför benämner vi webben som Den Sociala Webben för att visa på att det är en skillnad från DÅ och NU.

Skickar med lite inspiration av Erik Qualman. Har dock ett par år på nacken, men fortfarande relevant. 🙂

25 maj, 2015

0 Responses on Den Sociala Webben, vad är det?"

Leave a Message