Webbanalys med Google Analytics: Trafikkällor & Webbplatsinnehåll. Nivå 1.

Denna kurs ger dig en introduktion till hur du med hjälp av Google Analytics rapporter om trafikkällor, beteendeflöden & innehåll på webbsajten kan utläsa om dina aktiviteter bidrar till målen eller inte.

11DELTAGARE

Webbanalys, nivå 1.

I detta arbetsmoment får du, på en grundläggande nivå, lära dig hur du med hjälp av Google Analytics rapporterna; trafikkällor, beteendeflöden & innehåll på webbsajten kan utläsa om dina aktiviteter bidrar till målen eller inte.

Projektuppgift:

  1. Förstå webbsajtens aggregerade data
  2. Ta fram nyckeltal att följa/mäta
  3. Förstå hur du ska ta beslut på dessa nyckeltal.

Course Reviews

No Reviews found for this course.

GÅ DENNA KURS
  • GRATIS
  • UNLIMITED ACCESS

Sök kunskap

Populära kurser

Grundläggande digital kunskap