Kursplan

Sociala Mediers utveckling
Sociala Mediers utveckling – infograph
0 Timmar 20 minuter00:20
The Conversation Prism
Sociala Medier 1.0
Sociala medier 2.0
Sociala medier 3.0
Sociala medier 4.0
Det förändrade beteendet
Det digitala beteendet
0 Timmar 5 minuter00:5
Individens digitala beteende
Social och Digital Status
Individuell makt
GÅ DENNA KURS
  • GRATIS
  • UNLIMITED ACCESS

Sök kunskap

Populära kurser

Grundläggande digital kunskap