You must be logged in to take this course  →   LOGIN | REGISTER NOW

Öka synlighet via sökmotorerna. Matcha sökbeteende och hemsidans kommunikation. Nivå 1.

Hur du utvecklar en enklare sökstrategi för ett företag, produkt och/eller tjänst med målsättning att öka digital närvaro och påverka.

13DELTAGARE

Företagets kommunikation blir synligt för andra genom att sökmotorer matchar en individs sökning med relevant innehåll. Vad som Sökmotorn menar är relevant innehåll är en kombination av flera hundra olika element. Det viktigaste är att det företaget kommunicerar stämmer överens med sökningen.

I detta arbetsmoment får du, på en grundläggande nivå, lära dig en metod för att förstå vad målgruppen söker och hur sökbeteendet förändras utifrån var i sin inköpsprocess individen befinner sig. Ju tidigare individen är i sin köpprocess desto vidare och otydligare är sökningarna. När individen vet vad denne vill ha, då blir sökningarna precisa och konkreta.

Projektuppgift: 

  • utveckla en enklare sökstrategi för, välj mellan; ett företag, produkt eller tjänst
  • den ska visa vilka ord/begrepp som skall användas för möta upp/matcha det som målgrupperna söker efter
  • den ska innehålla ett resonemang kring hur företaget bör prioritera sina sökinsatser utifrån i vilken fas som företaget vill påverka målgruppen till ett bra beslut.

Course Reviews

No Reviews found for this course.

GÅ DENNA KURS
  • GRATIS
  • UNLIMITED ACCESS

Sök kunskap

Populära kurser

Grundläggande digital kunskap