COPE – en strategisk modell för ditt innehåll

Modellen COPE (Create Once, Publish Everywhere) kan med sina delar Capture, Storage, Distribution och tillägget Creation hjälpa dig i ditt content management arbete, oavsett om din organisation har tekniskt stöd för processen. Lär dig om modellen och hur du kan använda den.

Vad är COPE?

Cope står för Create Once, Publish Everywhere och skapades av NPR (National Public Radio) i USA år 2009. Det var ett sätt för NPR att låta alla sina journalisterna skapa sina nyheter på ETT ställe, men kunna publicera det till MÅNGA ställen, oberoende av vilken enhet (device) som användes av mottagaren. NPR byggde ett eget CMS (Content Management System) och för att lyckas med det behövde de en metodisk approach till vad som behövs för att skapa innehåll och för att publicera det. Även om COPE-modellen skapades för att hantera den tekniska delen av innehållet (content) så finns det  många bra tankar att ta efter för oss som är intresserade av content marketing.

Modellen COPE som content management system

Grundtanken med COPE är enkel. Daniel Jacobson (NPR) menar att ett content management-system ska kunna tre saker:

 

1. Fånga idéerna (Capture)

2. Förvara materialet (Storage)

3. Dela (Distribution)

 

Jag vill gärna lägga till en fjärde för content marketing:

 

4. Skapande och förädling av idéer (Creation)

 

Creation kan ses som en underpunkt till Capture för den som hellre vill hålla sig till Daniel Jacobsons grundidé. Läs gärna hans notes på Slideshare-presentationen Set your content free (2011).
NPR utgick också från några grundläggande inställningar:

 

 • Bygg ett content management system (CMS) inte ett webbpubliceringsverktyg
  Syftet med systemet är att underlätta hantering av allt innehåll (content) inte bara att publicera det på webben. Framförallt kan den interna tidsbesparingen vara viktig, när inte en persons privata arkiveringssystem innehåller material som andra delar av organisationen har nytta av.

 

 • Separerar innehåll (content) från visning (display)
  Hur innehållet visas ska inte avgöra hur det sparas. Se på innehållet som legobitar som går att sätta ihop på massa olika sätt och därmed ser ut (visas) på massa olika sätt.

 

 • Säkerställ innehållets modularitet (modularity)
  Genom att tänka ”legobitar” (moduler) istället för hela färdigbyggda konstruktioner blir innehållet mer anpassningsbart. Om ni använder olika lego-bitar (jmf lego och duplo) så försäkra er om att de moduler som behöver passa ihop kan göra det.

 

 • Säkerställ innehållets anpassningsbarhet och flyttbarhet (portability)
  Den här punkten är extra viktig då COPE byggde som en teknisk lösning, men funkar även i vårt exempel. Materialet behöver kunna visas på en mobilskärm och kanske på en stor TV-skärm. Samma bild ska kunna användas i en bloggpost och i ett nyhetsbrev. CMSet ni använder idag kanske inte passar verksamhetens behov om 5 år – allt innehåll måste då kunna flyttas med till nästa.

 

Att använda COPE som modell för content marketing

Capture – Fånga idéerna
Du behöver ett system för stöd av inhämtande av information, nedtecknande av idéer, foton, tidningsurklipp, länkar etc. Kanske stöder ert CMS det här steget? Om inte, se till att det finns ett lager strax innan CMSet t.ex. en gemensam Evernote där ni kan spara allt för senare genomgång.

 

Creation – Förädling och skapande
Om du någon gång skapat t.ex. en bloggpost vet du att det kan gå utmärkt att bara sätta igång. Men om du vill skapa innehåll med material som går att återanvända i många kanaler och situationer (Create ONCE, publish Everywhere) är det bra att tänka på vissa saker, t.ex:
 • Ha mallar för olika typer av innehåll (en kundberättelse skiljer sig från en produktbeskrivning)
 • Använd versionshantering av material (många CMS sköter det automatiskt)
 • Skapa bilder i format som går att använda i olika kanaler (webbsajt, Facebook, Instagram)
 • Ha en lista på vilka delar av materialet som ska gå att återanvända var

 

Storage – Förvara materialet
Ditt CMS (och andra verktyg du använder för content) måste stödja din förvaring av materialet. Helst ska materialet (content) kunna förvaras i separata moduler (tänk legobitar/klossar). Bilder sparas separat från ljudfiler som sparas separat från text, oavsett om alla delar finns presenterat i samma bloggpost (display). Material som ni ofta använder t.ex. en info-ruta med produktspecifikationer, bör också förvaras separat i ert system. Den kanske ni vill återanvända i PR-material, i tryckta broschyrer etc.

 

Distribution – Dela
Du skapar ditt material för din webbsajt och delar det sen på t.ex. Facebook och Pinterest. Mottagaren hittar det när hen surfar på sin dator, sin surfplatta eller sin mobil – då är det viktigt att ditt material är optimerat för alla de enheterna. De flesta CMSer jobbar med responsiv design idag, vilket gör innehållet lättare att se på t.ex. mobilskärmar. Enklast är om ditt CMS efterfråga allt nödvändigt material och sen använder delarna i olika kombinationer för att anpassa visningen till de olika kanalerna. Om CMSet inte gör det får du själv sätta upp regler för t.ex. hur stora bilder ni ska använda för att optimera upplevelsen. Idealet är att moduler av innehåll du skapar nu, i framtiden ska kunna delas även till plattformar som är helt nya eller inte ens finns ännu, som ”smarta” klockor och glasögon.

 

För de flesta av oss är en fullblodad Create Once, Publish Everywhere-stategi inte praktiskt möjligt, men modellen ger ändå en viktig ram till innehållsarbetet. Att börja fundera över hur ditt content kan bli så anpassningsbart och flyttbart som möjligt underlättar både i det dagliga arbetet och behovet av eventuell framtidssäkring. Även om det i din organisation inte finns systemstöd för hantering av digitalt material, är det fullt möjligt att använda COPE som tankestöd och hjälp för att skapa interna processer. Jag har försökt visa på hur det kan gå till och hoppas att du har nytta av modellen i ditt innehållsarbete! Dela gärna med dig av erfarenheter och idéer i kommentarerna!

0 Responses on COPE - en strategisk modell för ditt innehåll"

Leave a Message